ერთობა ყოველთვის წარმოადგენდა Tor-ის სიძლიერის წყაროს. ამ სულისკვეთებით შევქმენით Tor-პროექტში გაწევრიანების პროგრამა. ჩვენი მიზანია შევქმნათ გვერდში მდგომი ურთიერთკავშირი, ჩვენს არამომგებიან და კერძო დაწესებულებებს შორის, რომელთაც სურთ ჩვენი ტექნოლოგიებით სარგებლობა ან ჩვენი მიზნის მხარდაჭერა.

Show your support for privacy online

When your organization joins the Tor Project’s Membership Program, you are demonstrating your commitment to privacy online and supporting Tor’s agility and development. In return, you become a closer part of our community with three specific benefits: access to our Onion Advisors group to help you integrate Tor into your product, inclusion in conversations and exclusive meetings with the Tor Project team to learn about what we are cooking at Tor, and public promotion of your membership. If you are interested in becoming a member, please reach out to us at giving@torproject.org.

Membership Tiers

Membership tiers differ in their level of public promotion. No matter the level of your contribution, members receive the same community benefits: access to our Onion Advisors group to help integrate Tor into your project and inclusion in conversations and exclusive meetings with the Tor Project team. At Tor, we love all of the onions, but shallots are the tastiest!

Shallot Onion Member

≥ $100,000 per year

Your organization’s logo, linking back to your website, along with a quote from your organization about your motivation for joining the Membership Program, is featured on our Membership Program page. We will also engage in social media, events, and other promotional mechanisms.

Vidalia Onion Member

$50,000 - $99,999 per year

Your organization’s logo, linking back to your website, is featured on our Membership Program page. We will also engage in social media promotion.

Green Onion Member

$10,000 - $49,999 per year

Your organization’s name, linking back to your website, is featured on our Membership Program page.

Community is at the heart of the Tor Project Membership Program, and our members agree to join our community. As such, Members agree to adhere to Tor’s Code of Conduct, Social Contract, and our Statement of Values.

Shallot Onion Members

Tor's primary benefit, for the uninitiated: It encrypts your traffic and bounces it through a chain of computers, making it very difficult for anyone to track where it came from. You can see how easy access to an anonymized services like that might come in handy when you're working on anything from job hunting to political organizing.

Vidalia Onion Members

მწვანე ხახვის წევრები

Become a Member

Join the Tor Project Membership Program and demonstrate your commitment to privacy online and become more deeply involved in the Tor community. Email us at giving@torproject.org. to get started.